Leveringsvilkår

  • Ved publisering skal fotografens navn stå ved hvert bilde.
  • Ved mangelfull eller feilaktig kildehenvisning beregnes 50% tilleggshonorar. 
  • Om ikke annet er avtalt selges bildene for en gangs bruk.. Bildene kan ikke brukes på nytt til andre formål, eller i nye utgaver av trykksaken uten at ny avtale blir gjort.
  • Bildene må ikke lånes ut til, stilles til disposisjon for eller videreselges til en tredje part uten etter egen avtale. 
  • Elektronisk lagring av utlånte bilder er kun tillatt i den utstrekning det er nødvendig for den aktuelle publiseringen. Annen elektronisk arkivering, lagring, manipulering eller kopiering av utlånte bilder må kun skje etter avtale.
  • Bildene formidles vanligvis i form av datafiler. Dersom utlån skjer i form av dias, kopier eller CD’er er utlånstiden angitt på følgeseddel. Ubenyttede bilder som returneres etter returfristen kan belastes med et utlånsgebyr. Utlånte dias eller kopier må behandles med forsiktighet. Forseglingen på dias skal kun brytes ved reproduksjon. Tap eller skade på bilder medfører erstatningsansvar. Minimumssatser ved tap eller skade er kr 5000 for originaldias, kr 600 for sv-h- eller fargekopier. 
  • Fotografen påtar seg intet økonomisk ansvar ved evt. feil i bildetekster/etiketter på utlånte bilder. 
  • Fotografier må ikke endres eller gjengis slik at fotografens anseelse blir krenket. 
  • Lån av bilder gir ingen automatisk rett til publisering. Om publiseringen krever tillatelse fra avbildede personer er bildebrukeren selv ansvarlig for at dette ivaretas. Om motivet omfatter kunstverk på en slik måte at publisering krever tillatelse fra/vederlag til kunstneren er bildebrukeren selv ansvarlig for at dette ivaretas. 
  • Enhver bildebruker er selv i alle henseende ansvarlig for den videre bruk av lånte bilder

 

Bildekategorier

Informasjon