Leveringsvilkår

  • Ved publisering skal fotografens navn stå ved hvert bilde.
  • Ved mangelfull eller feilaktig kildehenvisning beregnes 50% tilleggshonorar.
  • Om ikke annet er avtalt selges bildene for en gangs bruk. Bildene kan ikke brukes på nytt til andre formål, eller i nye utgaver av trykksaken uten at ny avtale blir gjort.
  • Bildene må ikke lånes ut til, stilles til disposisjon for eller videreselges til en tredje part uten etter egen avtale.
  • Elektronisk lagring av utlånte bilder er kun tillatt i den utstrekning det er nødvendig for den aktuelle publiseringen. Annen elektronisk arkivering, lagring, manipulering eller kopiering av utlånte bilder må kun skje etter avtale.
  • Bildene formidles vanligvis i form av datafiler.
  • Fotografen påtar seg intet økonomisk ansvar ved evt. feil i bildetekster på utlånte bilder.
  • Fotografier må ikke endres eller gjengis slik at fotografens anseelse blir krenket.
  • Dersom publiseringen krever tillatelse fra avbildede personer er bildebrukeren selv ansvarlig for at dette ivaretas. Om motivet omfatter kunstverk på en slik måte at publisering krever tillatelse fra/vederlag til kunstneren er bildebrukeren selv ansvarlig for at dette ivaretas.
  • Enhver bildebruker er selv i alle henseende ansvarlig for den videre bruk av lånte bilder.

 

Bildekategorier

Informasjon